پربازدید ترین ها
نشست شورای مرکزی اتحادیه دوره دوم جلسه دوم
دومین جلسه شورای مرکزی دوره دوم اتحادیه آمار روز دوشنبه 25 تیر 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید....

دومین جلسه شورای مرکزی دوره دوم اتحادیه آمار روز دوشنبه 25 تیر 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

دومین جلسه شورای مرکزی دوره دوم اتحادیه آمار روز دوشنبه 25 تیر 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. به پیشنهاد رئیس محترم کنفرانس جناب آقای دکتر محمدزاده، تغییرات جدید مورد تصویب شورای مرکزی قرار گرفت. نخستین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران در روز 23 آبان 1397 برگزار خواهد شد. طرح نخستین گردهمایی شرکت‌های آماری با حمایت رسمی انجمن آمار ایران و به میزبانی دانشگاه گیلان در هفته پژوهش سال 1397 به تصویب شورای مرکزی اتحادیه رسید. طرح مدرسه تابستانی که با موفقیت در دو دانشگاه تربیت مدرس و شهیدباهنر کرمان برگزار شده بود، در شورای مرکزی مورد تجزیه و تحلیل گرفت. مقرر شد برای سال آینده تمهیداتی درنظر گرفته شود تا تعداد دانشگاه‌های درگیر در طرح افزایش یابد. زمان تعیین شده برای برگزاری طرح همایش دانشجویی آمار و کاربردهای آن (منطقه جنوب‌شرق کشور) نیمه اول مهرماه سال جاری بود. متأسفانه بروز مشکلاتی، اجرای را طرح غیرممکن ساخت. اتحادیه آمادگی دارد که در صورت برطرف شدن موانع برای انجمن علمی میزبان، مجدداً این طرح را به جریان بیندازد.

برچسب ها: برچسبی برای این پست یافت نشد
موضوعات: اطلاعیه ها