پربازدید ترین ها
مدرسه تابستانی آمار 1397
مدرسه تابستانی (Summer School) عنوانی متداول برای دوره‌های فوق برنامه در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است......

مدرسه تابستانی (Summer School) عنوانی متداول برای دوره‌های فوق برنامه در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است...

مدرسه تابستانی (Summer School) عنوان متداول برای دوره‌های فوق برنامه در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است که با استفاده از ایام فراغت تابستان، دانشجویان در این طرح به فراگیری دروس و یا مهارت‌های جدید می‌پردازند. آشنایی ملموس و کاربردی با مفاهیم درسی، ایجاد قابلیت‌های عملی و کاربردی در دانشجویان با نظارت اساتید دانشکده، و بسترسازی برای تربیت نیروی متخصص دانشجویی از مزایای این طرح می‌باشد.

این طرح در دوره نخست، به میزبانی دو دانشگاه تربیت مدرس و شهیدباهنر کرمان برگزار گردید.