پربازدید ترین ها
فصلنامه علمی-تخصصی فرایند
فصلنامه علمی-تخصص فرایند به صاحب امتیازی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار به زودی منتشر خواهد شد......

فصلنامه علمی-تخصص فرایند به صاحب امتیازی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار به زودی منتشر خواهد شد...

فصلنامه علمی-تخصص فرایند به صاحب امتیازی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار، با مدیرمسئولی احمد باباخانی و سردبیری محمدحسین نژادحقیقی به زودی منتشر خواهد شد. اشاعه فرهنگ آماری، آشنایی با جنبه های مختلف علم آمار، انتشار نتایج و تحقیقات آماری و سرانجام انتشار اخبار حوزه آمار از اهداف انتشار این مجله خواهد بود.

مخاطبان گرامی برای ارتباط با هیئت تحریریه فصلنامه، می توانند با آدرس farayand2018@gmail.com مکاتبه نمایند.

موضوعات: اطلاعیه ها